The Future Simple - lihttulevik

Kasutamine:

  • tulevikku väljendavate tegevuste puhul
  • vabatahtlikult tulevikus toimuvad tegevused
  • lubadused
  • ennustamised

Moodustamine:

will+verb
JAATAV VORM
EITAV VORM
KÜSIV VORM
1. I will be a football player.
2. You will be a football player.
3. He will be a football player.
She will be a football player.
It will be a football player.

1. We will be football players.
2. You will be football players.
3. They will be football players.
1. I will not (won't) be a football player.
2. You will not (won't) be a football player.
3. He will not (won't) be a football player.
She will not (won't) be a football player.
It will not (won't) be a football player.

1. We will not (won't) be football players.
2. You will not (won't) be football players.
3. They will not (won't) be football players.
1. Will I be a football player?
2. Will you be a football player?
3. Will he be a football player?
Will she be a football player?
Will it be a football player?

1. Will we be football players?
2. Will you be football players?
3. Will they be football players?


Jaan Kristjan Kolk, Mark Kristjan Laanet "Jack's weekend"


Questions:
1. Do Jack and his friend want to be football players?
2. Does Jack want to go outside?
3. In how many years does Jack want to be a football player?
4. Who was Jack's best friend?
5. What colour was Jack's t-shirt?

Exercise:
1. In ten years Jack ..................(be) a football player.
2. Jack ................. (play/study/bake a cake) with Danny tomorrow.
3. Jack ..................... (drink) ............................ (lemonade, tea, milk) tomorrow.
4. Danny has ........................(purple, blue, red) trousers.