The Present Perfect - täisminevik

Kasutamine:

  • kindlaksmääramata aeg minevikus
  • kogemustest rääkimine
  • muutused ajas
  • lõpetamata tegevused, mille lõpetamist oodatakse
  • mitmekordsed tegevuse erinevatel aegadel

Moodustamine:

have/has
+
verb+ed
või
III põhivorm

JAATAV VORM
EITAV VORM
KÜSIV VORM
1. I have been to London.
2. You have been to London.
3. He has been to London.
She has been to London.
It has been to London.

1. We have been to London.
2. You have been to London.
3. They have been to London.
1. I have not (haven't) been to London.
2. You have not (haven't) been to London.
3. He has not (hasn't) been to London.
She has not (hasn't) been to London.
It has not (hasn't) been to London.

1. We have not (haven't) been to London.
2. You have not (haven't) been to London.
3. They have not (haven't) been to London.
1. Have I been to London?
2. Have you been to London?
3. Has he been to London?
Has she been to London?
Has it been to London?

1. Have we been to London?
2. Have you been to London?
3. Have they been to London?