The Present Progressive (Continuous) - kestev olevik

Kasutamine:

  • praegu toimuvad tegevused
  • pikemaajalised praegu toimuvad tegevused
  • lähitulevikus toimuvad tegevused
  • ennustamised

Moodustamine:

am/is/are
+
verb+ing

JAATAV VORM
EITAV VORM
KÜSIV VORM
1. I am (I'm) making a cake now.
2. You are (You're) making a cake now.
3. He is (He's) making a cake now.
She is (She's) making a cake now.
It is (It's) making a cake now.

1. We are (We're) making a cake now.
2. You are (You're) making a cake now.
3. They are (They're) making a cake now.
1. I am (I'm) not making a cake now.
2.You are not (aren't) making a cake now.
3. He is not (isn´t) making a cake now.
She is not (isn´t) making a cake now.
It is not (isn´t) making a cake now.

1. We are not (aren't) making a cake now.
2. You are not (aren't) making a cake now.
3. They are not (aren't) making a cake now.
1. Am I making a cake now?
2. Are you making a cake now?
3. Is he making a cake now?
Is she making a cake now?
Is it making a cake now?

1. Are we making a cake now?
2. Are you making a cake now?
3. Are they making a cake now?